warsztatay

 

Od relacji do więzi
 (sob) 2019 r., godz. 10.00-18.00.
warsztaty psychologiczne

Warsztaty psychologiczne adresowane do wszystkich pełnoletnich osób, które są zainteresowane poznaniem teorii rozwojowych oraz mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój osobowości od wczesnych lat życia aż po śmierć.

Patrząc na rozwój psychiczny człowieka  można powiedzieć, że jest ono naprzemiennością utrat i zysków. Przechodząc od wczesnych etapów rozwoju do kolejnych, wciąż musimy coś tracić, by zyskiwać nowe możliwości rozwoju i dojrzałości.

Podczas warsztatów, przy wykorzystaniu twórczych technik pracy grupowej, zostaną zaprezentowane wybrane mechanizmy zmiany, konieczne do przechodzenia do kolejnego etapu rozwoju:

-integracja versus separacja-niemożliwe, czy konieczne?

– miłość w dzieciństwie a miłość w dorosłości: różnice i podobieństwa,

– czekanie  czy sięganie po dorosłość/dojrzałość?

– fundament  zintegrowanej/zdrowej osobowości

– co należy zrobić, by „kochać, bawić się i tworzyć’?

Podczas warsztatów poznasz m.in. teorie psychologiczne, które mówią o procesach rozwojowych, doświadczysz wybranych „filarów” twórczej osobowości, zrobisz ważny krok w kierunku własnego rozwoju.

Warsztaty odbywają się w małych grupach, od sześciu do dziesięciu osobowych. Praca podczas zajęć polega na wykorzystaniu metod typowych dla pracy w małej grupie, m.in.: kolage, burza mózgów, rysunek, autorefleksja , praca w dwójkach i podgrupach, dyskusja na forum, tworzenie instalacji, analiza psychologiczna wybranej literatury .

Prowadząca: Danuta Prokulska-Balcerzak, psycholog, psychoterapeuta, trener

Miejsce: Warszawa, MCP.

Koszt: 190 zł.

Zgłoszenia  na adres: mcp@cp.waw.pl

UWAGA: Począwszy od 17 lipca nie zwracamy wpłaconych środków. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń (zastrzegamy sobie takie prawo) wszystkie środki zostaną zwrócone w całości.

Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie najpierw zgłoszenia a wpłaty po uzyskaniu informacji o wolnych miejscach.

MCP zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się wystarczająco dużo chętnych. W takim przypadku wszystkie wpłacone środki zostaną zwrócone w całości.

 

 

„Inny w grupie”
czyli jak pracować z grupą, w której jest „inny”.
 (sob) 2019 r., godz. 10.00-18.00.

warsztaty psychologiczne z elementami socjoterapii.

 Warsztaty adresowane są do  psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych, studentów psychologii, animatorów, drużynowych, wolontariuszy, tych  którzy pracują z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

W grupach dzieci i młodzieży często można spotkać sytuację, w której jest ktoś izolujący się lub izolowany przez grupę.  Nie tylko utrudnia to prowadzenie zajęć, ale przede wszystkim jest niekomfortowe zarówno dla osoby izolującej się jak i dla grupy.

Warsztaty składają się z dwóch części. W pierwszej zostanie przedstawione zaplecze teoretyczne dotyczące wyżej opisanej sytuacji oraz metoda ułatwiająca diagnozowanie problemów w grupie oraz planowanie odpowiedniej reakcji ze strony prowadzących grupę.

Druga część warsztatów jest  propozycją konkretnych zajęć dla grupy, umożliwiających tworzenie atmosfery  sprzyjającą akceptacji różnorodności i innego punktu widzenia oraz tworzenia klimatu przynależności do grupy i współpracy, pomimo oczywistych różnic.

Prowadząca: Danuta Prokulska-Balcerzak: psycholog, trener, psychoterapeuta.

Koszt: 190 zł. płatne do…. po tym terminie: 270 zł.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz datę warsztatów.

UWAGA: Począwszy od  nie zwracamy wpłaconych środków. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń (zastrzegamy sobie takie prawo) wszystkie środki zostaną zwrócone w całości.

Miejsce: Warszawa, MCP, ul. Marszałkowska 6 lok.10 b
Zgłoszenia na adres: mcp@cp.waw.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie najpierw zgłoszenia drogą mejlową.

„Drabina”
czyli jak budować poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży
   najbliższa edycja: jesień 2019.

Warsztaty adresowane są do nauczycieli, wychowawców, socjoterapeutów, studentów oraz wszystkich, którzy pracują lub chcą pracować z grupami dzieci i młodzieży.

Poczucie własnej wartości opiera się m.in. na umiejętności pozytywnego oceniania siebie, na szacunku do siebie oraz znajomości swoich mocnych stron. Warsztaty mają na celu pomoc w odkrywaniu własnych mocnych stron, realizowaniu pasji życiowych, oraz budzeniu twórczych możliwości u dzieci i młodzieży.

Podczas warsztatów zostanie zrealizowany przykładowy scenariusz zajęć.

Uczestnicy warsztatów  mogą otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach. Osoby zainteresowane proszone są o taką informację przy zgłoszeniu.

Prowadzące: Katarzyna Mańkowska, psycholog, trener

                      Dominika Jopa, psycholog, trener

Koszt:

Miejsce: Warszawa
Zgłoszenia : mcp@cp.waw.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie najpierw zgłoszenia drogą mejlową.

MCP zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku, kiedy nie będzie wystarczającej liczby zgłoszeń.  W takim przypadku wszystkie wpłacone środki zostaną zwrócone w całości.

 

„Łódź podwodna”
bezpłatne warsztaty o psychoterapii psychodynamicznej
(pt)  2019 r.,
godz.18.00-20.00.

 

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy interesują się psychiką, nieświadomością i psychoterapią

Jeśli porównamy naszą psychikę do góry lodowej, to -zgodnie z założeniami Z. Freuda – ta część, która jest pod wodą może symbolizować nieświadomą część psychiki. Tak jak łódź podwodna bada to, co jest ukryte pod powierzchnią wody, tak psychoterapia psychodynamiczna zajmuje się nieświadomymi przyczynami zaburzeń.

Prowadząca: Danuta Prokulska-Balcerzak, psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
Miejsce: Warszawa, Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne, ul. Marszałkowskiej 6/10b
Liczba miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca: mcp@cp.waw.pl