warsztatay

Od relacji do więzi cz.I.

warsztaty psychologiczne dla kobiet
sobota, 2 lipca 2022 r.,  w godz.11.00 -19.00

Warsztaty odbywają się w małej grupie (5-12 osobowej).  Praca podczas zajęć polega na wykorzystaniu metod typowych dla pracy w małej grupie, m.in.: kolage, burza mózgów, rysunek, autorefleksja, praca w dwójkach i podgrupach, dyskusja na forum, tworzenie instalacji.

Warsztaty adresowane są do kobiet, które:

* chciałyby mieć stałe relacje

* chciałyby przekształcić relacje w więź

* chciałyby poznać przyczyny niepowodzeń w budowaniu relacji

Dlaczego relacje bywają trudne; co może być przeszkodą w budowaniu związków;  jak przezwyciężyć lęk przed bliskością; jak tworzyć relację, by przekształciła się w więź.

Prowadząca: Danuta Prokulska-Balcerzak, psycholog, psychoterapeuta, trener.

Miejsce: Warszawa. Dokładny adres będzie podany uczestniczkom na tydzień przed terminem warsztatów.

Koszt: 190 zł.

Zgłoszenia  do 24 czerwca na adres: mcp@cp.waw.pl

UWAGA: Począwszy od 24 czerwca  nie zwracam wpłaconych środków. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń (zastrzegam sobie takie prawo) wszystkie środki zostaną zwrócone w całości.

Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

„Łódź podwodna”
abc psychoterapii psychodynamicznej

 (sob)  r., godz.10.00-17.30.

 (nd)  r., godz. 9.00-15.30.

Szkolenie adresowane jest do psychologów i  psychoterapeutów rozpoczynających praktykę zawodową i zainteresowanych metodą psychodynamiczną. Ma na celu przedstawienie głównych założeń teoretycznych oraz  metody psychoterapii psychodynamicznej. Będzie miało formę warsztatowo-wykładową.

Podczas szkolenia będą zrealizowane m.in. następujące tematy:

Świadome versus nieuświadomione.

Dwa „skrzydła” psychoterapii psychodynamicznej.

Podstawowe założenia teoretyczne (teoria Z .Freuda, M. Klain, M. Mahler, E.Eriksona i D. W.Winnicota).

Psychodynamiczne rozumienie psychopatologii.

Siła pierwotnych definicji – konsekwencje dla metody.

Zjawiska występujące w psychoterapii psychodynamicznej (przeniesienie, opór, przeciwprzeniesienie)

Metoda psychoterapii psychodynamicznej.

Interwencje w psychoterapii psychodynamicznej.

Zasady analizy snów.

Zmiana w psychoterapii psychodynamicznej.

 

Prowadząca: Danuta Prokulska-Balcerzak, psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Miejsce: Warszawa

Koszt (brutto):

Cena zawiera szkolenie, materiały szkoleniowe (streszczenie omawianych tematów oraz spis lektur skomentowany w sposób umożliwiający szybkie dotarcie do wybranych kwestii), kawę i herbatę podczas przerw, oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Zgłoszenia na adres: mcp@cp.waw.pl

UWAGA: Począwszy od 6 i 27 marca nie zwracam wpłaconych środków. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń (zastrzegam sobie takie prawo) wszystkie środki zostaną zwrócone w całości.

Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

 

„Inny w grupie”
czyli jak pracować z grupą, w której jest „inny”.
 30 maja (sob)  r., godz. 10.00-18.00.

warsztaty psychologiczne z elementami socjoterapii.

 Warsztaty adresowane są do  psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych, studentów psychologii, animatorów, drużynowych, wolontariuszy, tych  którzy pracują z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

W grupach dzieci i młodzieży często można spotkać sytuację, w której jest ktoś izolujący się lub izolowany przez grupę.  Nie tylko utrudnia to prowadzenie zajęć, ale przede wszystkim jest niekomfortowe zarówno dla osoby izolującej się jak i dla grupy.

Warsztaty składają się z dwóch części. W pierwszej zostanie przedstawione zaplecze teoretyczne dotyczące wyżej opisanej sytuacji oraz metoda ułatwiająca diagnozowanie problemów w grupie oraz planowanie odpowiedniej reakcji ze strony prowadzących grupę.

Druga część warsztatów jest  propozycją konkretnych zajęć dla grupy, umożliwiających tworzenie atmosfery  sprzyjającą akceptacji różnorodności i innego punktu widzenia oraz tworzenia klimatu przynależności do grupy i współpracy, pomimo oczywistych różnic.

Prowadząca: Danuta Prokulska-Balcerzak: psycholog, trener, psychoterapeuta.

Koszt:

UWAGA: Począwszy od 22 maja  nie zwracam wpłaconych środków. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń (zastrzegam sobie takie prawo) wszystkie środki zostaną zwrócone w całości.

Miejsce: Warszawa
Zgłoszenia na adres: mcp@cp.waw.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.